ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Koncert smyčcového oddělení

V úterý 16. května 2023 proběhl v sále školy u příležitosti 140. výročí narození Václava Talicha koncert smyčcového oddělení. Představili se žáci J. Sopkové, J. Kořána, J. Šimáčka a J. Štěpána, dále pak přípravný orchestr Žouželín pod vedením J. Sopkové a Podstatný orchestr pod vedením J. Štěpána a J. Sopkové.

Koncert smyčcového oddělení 2023