ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Žáci VO v Rudolfinu

Starší žáci výtvarného oboru navštívili společně s Andreou Borovskou komentovanou prohlídku výstavy Jiřího Příhody v Rudolfinu. Osobně se seznámili nejen s Jiřím Příhodou, ale také s Jiřím Strakou, malířem čínské tušové malby.

„Jiří Příhoda VOID

Zkoumání prostoru, objemu, hmoty a prázdnoty jsou základními charakteristikami práce Jiřího Příhody. Jeho tvarově nesmírně vynalézavé a inovativní studie imaginárních objektů se v reálném provedení stávají vysoce inspirativními místy propojujícími architektonická řešení s objektovými tendencemi z oblasti výtvarného umění.

Větší část výstavy přinese zcela nová díla vedle připomenutí zásadních prací z minulých desetiletí. Výstava v Galerii Rudolfinum je rozhodně doposud největší přehlídkou tvorby Jiřího Příhody v hluboce promyšlené sestavě vnitřních vazeb jednotlivých instalací mezi sebou. A to jak v rovině tvarové prostupnosti, tak i myšlenkových konsekvencích. Příhodova práce vyniká naprosto nekolísající úrovní vysoce přesahující běžný standard prezentací tohoto typu a je svým způsobem do značné míry solitérní na české výtvarné scéně.“ (zdroj)

Žáci VO v Rudolfinu