ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Nově přijatí žáci 2024/2025

Žáci, kteří vykonali talentovou zkoušku ve Zdicích se přihlašují do rozvrhů hromadné výuky v záložce pobočka-rozvrhy.

Žáci, kteří vykonali talentovou zkoušku v hlavní budově v Berouně se přihlašují do rozvrhů hromadné výuky zde v odkaze rozvrhy.

Obecné informace

Platby školného budou s veškerými platebními údaji generovány a zaslány na e-mailové adresy v průběhu měsíce srpna. Platby probíhají převodem na účet.

Hudební obor

Nově přijatí žáci do hudebního oboru si domlouvají hodiny nástroje/zpěvu individuálně s pedagogem (pedagogové se vám ozvou v přípravném týdnu od 28. 08. 2024). Zároveň se žáci hlásí do hudební nauky prostřednictvím interaktivního rozvrhu zde na stránkách. Všichni noví žáci se hlásí do 1. ročníku HN. (v případě přestupu z jiné ZUŠ se přihlaste do pokračujícího ročníku nebo se obraťte na zastupce@zusberoun.cz)

Rozvrh HN 

Taneční obor

Nově přijatí žáci do tanečního oboru se hlásí do skupin dle ročníků prostřednictvím interaktivního rozvrhu zde na stránkách.

Rozvrh taneční obor

Výtvarný obor

Nově přijatí žáci do výtvarného oboru se hlásí do skupin prostřednictvím interaktivního rozvrhu zde na stránkách. Žáci ve věku 6-7 let se hlásí do skupiny V-Pá_6-7 let, ostatní žáci se hlásí do skupin dle věku.

Rozvrh výtvarný obor