ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Žáci TO v Domově seniorů Na Parkáně

V pátek 9. prosince 2022 navštívili žáci tanečního oboru berounský Domov seniorů Na Parkáně. Představili se žáci a žákyně, kteří pracují pod vedením Lucie Šťastné a Markéty Tomcové.